Informatie en werkwijze

Kinderpraktijk Authentiek biedt oplossingsgerichte, individuele begeleiding op maat. In overleg is het mogelijk om met maximaal 2 kinderen samen aan een bepaald plan te werken.

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats met u en uw kind. In dit gesprek proberen we de hulpvraag helder te krijgen. Naar aanleiding van dit gesprek zal er een oplossingsgericht plan opgesteld en, met uw toestemming, uitgevoerd worden.

Kinderpraktijk Authentiek heeft als streefpunt dat uw kind zich (uiteindelijk) zelf verantwoordelijk voelt voor zijn/haar leerproces.

Het is mogelijk om tussentijds een terugkoppeling te krijgen over de vooruitgang van uw kind.

Aan het eind van de begeleiding vindt er een evaluatiegesprek plaats.

20161028_095513