Tarieven & vergoedingen

Intakegesprek ca. 15 minuten (kan ook telefonisch) Gratis
Individuele begeleiding:
Duur 60 minuten, waarvan 50 minuten begeleiding en 10 minuten voorbereiding/verslaglegging € 40,-
 Opstellen handelingsplan
Per uur € 40,-
Tussengesprek ouders
Tijdens begeleiding van uw kind
Op afspraak
Gratis
€20,-
Evaluatie/eindgesprek
Per uur € 40,-

Begeleiding vindt, bij voorkeur, op een vaste dag en tijd plaats. Indien gewenst wordt er vaker of langer per week afgesproken.

Algemene voorwaarden:

  • De kosten voor onderzoek of begeleiding zullen maandelijks gefactureerd worden en dienen binnen 14 dagen na dagtekening van het factuur te worden voldaan.
  • De kosten zijn inclusief gebruik van materialen
  • Indien er 24 uur voor de begeleiding wordt afgezegd, kan er naar een vervangende begeleidingstijd gezocht worden.
  • Als u binnen 24 uur voor de geplande begeleidingstijd afzegt, wordt de begeleidingstijd volledig in rekening gebracht.
  • In de schoolvakanties is er in principe geen begeleiding tenzij er met u een aparte afspraak is gemaakt.
  • U kunt de begeleiding op elk moment stopzetten. Hiervoor geldt een opzegtermijn van twee weken

Vergoedingen:

De kosten voor leerondersteuning worden helaas niet vergoed door zorgverzekeraars. Mogelijk zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Vraag de brochure “ziektekosten of andere buitengewone uitgaven” aan. (te downloaden op de site van de belastingdienst)